Palniki tłokowe

MULTIPAL (16-75 kW)

MULTIPAL to tłokowy podajnik rynnowy. Produkowany jest o mocach od 15 do 75 kW. Podajnik podaje paliwo z zasobnika do paleniska za pomocą tłoka, który wykonuje posuwisto-zwrotny.

Tłok podający opał jest wzmocniony, zabezpieczony wymiennymi elementami ze stali kwasoodpornej (zgarniacz). Element roboczy (tłok) jest ułożyskowany. Poprawia to płynność jego pracy, żywotność oraz korzystnie wpływa na cichobieżność.

Za pomocą palnika MULTIPAL można spalać paliwo do 40 mm granulacji. W strefę żaru doprowadzone jest powietrze pierwotne oraz powietrze wtórne. Ważną zaletą palnika jest stały deflektor, który po nagrzaniu dopala pyły i gazy palne.  Czytaj więcej

Podajnik typu MULTIPAL można stosować do kotłów nowych jak również już eksploatowanych. MULTIPAL jest przedmiotem zgłoszenia jako wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaje paliwa

Zalety

Dysze powietrza wtórnego

Palenisko oprócz podstawowych dysz powietrza pierwotnego (niezbędne do utrzymania ognia na palniku) posiada również dysze powietrza wtórnego. Służą one do dopalenia części lotnych oraz gazów powstałych w procesie spalania. Spalanie opału z wieloma punktami dopływu powietrza jest efektywniejsze, wydziela się mniej sadzy, a także ograniczamy emisję szkoliwych pyłów do atmosfery.

Szeroka ramka zasypu paliwa

Eliminuje zajawisko zawieszania się paliwa w zasobniku. 

Palnik wielopaliwowy

Dzięki temu, że układ paleniska jest uniwersalny nie jesteśmy ograniczeni do jednego rodzaju paliwa. Możemy wybrać źródło najkorzystaniejsze dla nas w danej chwili. 

Produkt Polski
Gwarancja 24 miesiące
Wzór zastrzeżony
MULTIPAL spala paliwo o frakcji do 40 mm
Dostępne moce palnika od 15 do 75 kW