Kotły na biomasę

MULTIBIO

Pragniemy przedstawić Państwu nowy produkt na rok 2014. Nasza nowość to kotły opalane słomą – modelMULTIBIO. MULTIBIO to kotły wsadowe, których podstawowym paliwem jest słoma żytnia, pszenna, gryczana i rzepakowa.

Zastępcze paliwo to suche drewno kawałkowe. Kotły występują w mocach od 40 do 650 kW. Przy opalaniu kotłów można wykorzystać prostopadłościenne kostki 0,4x0,8x0,4 m lub baloty o średnicach 1m; 1,2m; 1,6m i 1,8 m. Czytaj więcej

Kotły proponowane przez naszą firmę to konstrukcje trzy ciągowe. Rozwiązanie trzy ciągowe znacznie podnosi sprawność kotła grzewczego, obniżania temperaturę spalin (strata kominowa zmniejsza się nawet o 35%), a w konsekwencji kocioł jest oszczędniejszy niż dwu ciągowy. Ważna zaletą kotłów MULTIBIO jest sterownik EKO-4. Reguluje on proces spalania słomy za pomocą algorytmu PID. Sterownik EKO-4 obsługuje wentylator nadmuchowy, dwie pompy (pompę zbiornika akumulacyjnego i pompę ochronną powrotu), zawór mieszający, a także wentylator wyciągowy spalin.

Podczas automatycznej pracy kotła wentylator nadmuchowy podaje powietrze pierwotne (strefa paleniska) oraz powietrze wtórne (strefa komory nawrotnej). Gazy palne po przejściu z paleniska uchodzą do komory nawrotnej gdzie zostają całkowicie dopalone w temperaturze około 800°C przez dysze powietrza wtórnego. Następnie dopalone już gazy kierowane są do wymiennika rurowego gdzie następuję końcowe odebranie ciepła. Spalanie słomy na takiej zasadzie nazywamy „spalaniem przeciwprądowym”. Taka metoda jest najbardziej efektywna, pozwala na całkowite spalenie słomy, a także ogranicza emisję szkodliwych związków do atmosfery.

Zalecamy aby słoma, którą będziemy opalać kotły MULTIBIO została poddana więdnięciu. Co to znaczy? W głównej mierze chodzi o to, żeby świeżą słomę po młóceniu pozostawić jeszcze na okres 2-3 tygodni na polu. Ma to na celu wypłukanie z niej szkodliwych związków przez deszcz. Słoma zwiędnięta charakteryzuje się szarym kolorem. Spalanie zwiędniętej słomy jest dużo mniej szkodliwe dla kotła. Wilgotność spalanej słomy – do 15%.

Zakres mocy 40 – 650 kW pozwala na zastosowanie kotłów MULTIBIO zarówno do ogrzewania kotłowni małych, średnich gospodarstw rolnych, domków jednorodzinnych, jak również większe obiekty np. pieczarkarnie, fermy drobiu lun ogrodnictwa. Kotły tego typu muszą być zamontowane w układzie otwartym. Montowane są do instalacji grzewczej za pośrednictwem zbiornika akumulacyjnego tzw. bufora. Bufor zapewnia stabilizację procesu grzewczego, a także odbiera nadwyżkę wytworzonego. Pojemność bufora zależy od zapotrzebowania na ciepło ogrzewanego budynku, ale przede wszystkim od wielkości kotła. Ogrzana woda ze zbiornika jest przekazywana na obiekt za pomącą pomp.

Podsumowując MULTIBIO to sprawny i uniwersalny kocioł grzewczy. Pozwala na spalanie różnego rodzaju biopaliw, nie tracąc przy tym swoich unikalnych właściwości. W standardowym wyposażeniu znajduje się nowoczesny sterownik z płynną regulacją pracy PID – EKO 4.

Rodzaje paliwa

Zalety

Drzwi paleniskowe

Są izolowane – ogranicza to ubytek wytworzonego ciepła do otoczenia. Drzwi wykonane są w ten sposób, że po ich otworzeniu mamy dostęp do całego paleniska (są maksymalnie duże). Ułatwia to załadunek nowego wsadu słomy i późniejsze czyszczenie paleniska.

Drzwi do zapalania

Po załadowaniu słomą komory paleniskowej należy zamknąć szczelnie główne drzwi frontowe. Po czym zapalenie słomy odbywa się przez małe drzwiczki umieszczone w tylnej części kotła – zgodnie z zasadą „przeciwprądowego spalania”. Proste rozwiązanie, ale praktyczne i zapewnia bezpieczeństwo.

Sterownik PID

Nowoczesny sterownik PROTON z algorytmem PID (wydłuża żywotność kotła, zwiększa stałopalność na jednokrotnym zasypie opału, brak konieczności wprowadzania zmian w ustawieniach w przypadku zastosowania innego opalu). (opcja)