Ustawienia sterowników

 

Ustawienia użytkownika regulatora TITANIC / MASTER 500 dla kotłów z podajnikiem ślimakowym (KMB-R, KMB-RP, KMB-RP PLUS)

Nazwa parametru
Tryb zimowy

Tryb letni
Nastawa temp. kotła 55 °C 55 °C
Czas podawania 15 s / 20 s 15 s / 20 s
Czas między podawaniem 60 s / 90 s 60 s / 90 s
Wydajność dmuchawy 5 – 6 5 – 6
Czas przedmuchu (podtrzymanie) 15 s 15 s
Czas przerwy w podtrzymaniu 10 min 10 min
Krotność podawania paliwa w podtrzymaniu 2 4

 

 

Ustawienia użytkownika regulatora TITANIC / MASTER 500 dla kotłów z podajnikiem tłokowym (EKW-RAPS, EKW-RAPS I/II)

Nazwa parametru
Tryb zimowy

Tryb letni
Nastawa temp. kotła 55 °C 55 °C
Czas między podawaniem 2,5 min / 3,5 min 2,5 min / 3,5 min
Wydajność dmuchawy 5 – 6 5 – 6
Czas przedmuchu (podtrzymanie) 15 s 15 s
Czas przerwy w podtrzymaniu 10 min 10 min
Krotność podawania paliwa w podtrzymaniu 2 4
 
 
 

Ustawienia użytkownika regulatora IRYD RTZ PID dla kotłów z podajnikiem ślimakowym
(KMB-R, KMB-RP, KMB-RP PLUS)

Nazwa parametru
Tryb zimowy

Tryb letni
Nastawa temp. kotła 55 °C 55 °C
Ograniczenie mocy maksymalnej kotła 100% 100%
Czas między podawaniem (dla 100%) 1 min 1 min
Wydajność dmuchawy (dla 100%) 30-32 30-32
Czas między podawaniem (dla 1%) 3 min 3 min
Wydajność dmuchawy (dla 1%) 10 10
Czas przedmuchu 15 s 15 s
Czas przerwy 10 min 10 min
Czas przedmuchu 2 4
Czas podawania paliwa 15 – 20 s 15 – 20 s

 

 

Ustawienia użytkownika regulatora IRYD RTZ PID dla kotłów z podajnikiem tłokowym
(EKW-RAPS, EKW-RAPS I/II)

Nazwa parametru
Tryb zimowy

Tryb letni
Nastawa temp. kotła 55 °C 55 °C
Ograniczenie mocy maksymalnej kotła 100% 100%
Czas między podawaniem (dla 100%) 1,5 min 1,5 min
Wydajność dmuchawy (dla 100%) 35 35
Czas między podawaniem (dla 1%) 4 min 4 min
Wydajność dmuchawy (dla 1%) 10 10
Czas przedmuchu 15 s 15 s
Czas przerwy 10 min 10 min
Krotność podawania paliwa w podtrzymaniu 2 4

 

 

Ustawienia użytkownika regulatora PROTON, ALFA, SIGMA dla kotłów zasypowych
(UKS-N, NEPTUN GK, NEPTUN)

Nazwa parametru
Nastawa temp. kotła 55 °C
Czas przedmuchu (podtrzymanie) 20 s
Czas między przedmuchami (podtrzymanie) 3 – 4 min
Wydajność dmuchawy 70%