Palniki tłokowe

MULTIPAL (16-75 kW)

MULTIPAL to tłokowy podajnik rynnowy. Produkowany jest o mocach od 15 do 75 kW. Podajnik podaje paliwo z zasobnika do paleniska za pomocą tłoka, który wykonuje posuwisto-zwrotny.

Tłok podający opał jest wzmocniony, zabezpieczony wymiennymi elementami ze stali kwasoodpornej (zgarniacz). Element roboczy (tłok) jest ułożyskowany. Poprawia to płynność jego pracy, żywotność oraz korzystnie wpływa na cichobieżność.

Za pomocą palnika MULTIPAL można spalać paliwo do 40 mm granulacji. W strefę żaru doprowadzone jest powietrze pierwotne oraz powietrze wtórne. Ważną zaletą palnika jest stały deflektor, który po nagrzaniu dopala pyły i gazy palne.  Czytaj więcej

Podajnik typu MULTIPAL można stosować do kotłów nowych jak również już eksploatowanych. MULTIPAL jest przedmiotem zgłoszenia jako wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Układ MULTIPAL stosowany jest jako część zamienna do podajników wcześniej wyprodukowanych.

Rodzaje paliwa