Nota prawna

1. Strona internetowa (serwis) wraz z całą jej zawartością stanowi własność Bogdana Witkowskiego
Odwiedzający stronę są zobowiązaniu do przestrzegania poniższych warunków.


2. Prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe
Nazwa, logo oraz pozostałe nazwy i znaki słowne, słowno-graficzne oraz graficzne prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie są chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

Bez zgody właściciela udzielonej na piśmie nie wolno przesyłać, rozprowadzać, modyfikować, publikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać w jakikolwiek inny znany sposób zawartości strony do celów komercyjnych lub publicznych. Zastrzeżenie dotyczy, w szczególności widniejących na stronie tekstów, zdjęć, tabeli, opisów, rysunków i schematów. Ograniczenie powyższe odnosi się zarówno do części jak i całości strony.

Jakiekolwiek złamanie zasad określonych powyżej bez pisemnej zgody właściciela strony skutkujące naruszeniem praw autorskich, praw do znaku towarowego, nazwy handlowej lub czyn nieuczciwej konkurencji stanowi wykroczenie, które będzie ścigane w ramach obowiązującego prawa.

Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.

3. Informacje na stronie
Zawartość strony internetowej ma charakter informacyjny. Ceny towarów i usług mogą ulec zmianie i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego lub przepisów o sprzedaży konsumenckiej. Szczegółowe dane techniczne prezentowanych produktów uzyskasz kontaktując się z właścicielem strony. Zamieszczane informacje mogą zawierać nieścisłości i błędy drukarskie. Właściciel strony dokłada wszelkich starań, aby umieszczone na stronie informacje były precyzyjne i uzupełniane na bieżąco, jednak nie może zagwarantować, że informacje umieszczone w niniejszym serwisie są kompletne i prawidłowe. Właściciel strony nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu wystąpienia wirusów lub innych szkodliwych elementów na stronie internetowej lub powiązanych z nią stronach.

„Ślusarstwo-Kotlarstwo” Bogdan Witkowski zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści strony internetowej wynikających z postępu technicznego bez uprzedzenia. Nasze produkty rozwijane są sukcesywnie w miarę postępu technologicznego.

4. Dane osobowe
Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, dostarczone właścicielowi strony będą przetwarzane w kraju i za granicą w celach marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą właściciela strony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., No 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204). Przekazanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Właściciel strony zapewnia prawo wglądu i wnoszenia poprawek do danych osobowych.

5. Modyfikacje
Właściciel strony zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji i warunków korzystania z serwisu

6. Informacje o firmie
Ślusarstwo - Kotlarstwo
Bogdan Witkowski
Tomice, Wodna 6
63-308 Gizałki
Numer NIP 6171210405
Numer REGON 250649557