Dodatki

Strażak

Zabezpieczenie wodne przed cofanie się ognia do podajnika. Stosowane tylko przy spalaniu pelletu lub owsa.