Palniki stalowo-żeliwne

APR FIRE (12-35 kW)

Rynnowy palnik APR FIRE firmy „Ślusarstwo-Kotlarstwo” Bogdan Witkowski to konstrukcja, która powstała na bazie palnika APR. Palnik APR FIRE posiada zapalarkę do paliw stałych.

Palnik posiada własny deflektor, który można łatwo zdemontować, oczyścić lub wymienić. Palenisko wykonane jest z stali żaroodpornej,a deflektor z bardzo dobrej jakości żeliwa. Automatyczny układ zapłonu potrafi rozpalić biopaliwa, a także paliwa stałe np. eko-groszek. Czytaj więcej

Zaokrąglony kształt paleniska pozwala na całkowite spalanie opału oraz płynne przemieszczanie się paliwa. Powietrze pierwotne podawane jest przez dolne otwory, powietrze wtórne ma osobne wloty z boku. Dzięki swojej konstrukcji (brak kolana prowadzącego) podawanie paliwa nie powoduje dużego tarcia. Palnik APR FIRE opcjonalnie można rozbudować o zabezpieczenie wodne „strażak”. APR FIRE to uniwersalne rozwiązanie. Można spalać eko-groszek, miał węglowy, pellet i mieszanki z owsem. Paliwo łatwo dostaje się do palnika poprzez szeroki zsyp mocowany do korpusu podajnika. Palnik produkowany jest w dwóch wersjach 25 i 35 kW. APR FIRE jest przedmiotem zgłoszenia jako wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaje paliwa

Zalety

Dysze powietrza wtórnego

Palenisko oprócz podstawowych dysz powietrza pierwotnego (niezbędne do utrzymania ognia na palniku) posiada również dysze powietrza wtórnego. Służą one do dopalenia części lotnych oraz gazów powstałych w procesie spalania. Spalanie opału z wieloma punktami dopływu powietrza jest efektywniejsze, wydziela się mniej sadzy, a także ograniczamy emisję szkoliwych pyłów do atmosfery.

Żeliwne palenisko rynnowe
Deflektor spalin i gazów palnych
Prawe i lewe obroty silnika napędzającego
Szeroka ramka zasypu paliwa
Palnik wielopaliwowy
Produkt Polski
Gwarancja 24 miesiące