Kotły zasypowe

PROEKO

PROEKO to seria kotłów bardzo łatwych u obsłudze. Mogą pracować zarówno w systemie grawitacyjnym, jak i pompowym. Rozpalanie w tych kotłach odbywa się "od dołu" po czym ustawiamy zadaną temperaturę wody na miarkowniku ciągu. Przeznaczone do ogrzewania wody w instalacjach C.O. do temperatury nieprzekraczającej 90oC.

Poziomy układ kanałów konwekcyjnych w dużym stopniu wydłuża obieg spalin, w konsekwencji pozwala to na maksymalne wykorzystanie ciepła wytworzonego w procesie spalania. Budowa ta zwiększa sprawność kotła. Kotły PROEKO przeznaczone są do spalania biomasy niedrzewnej w formie brykietu. Proces spalania paliwa nie wymaga użycia energii elektrycznej - kotły pracując wykorzystują naturalny ciąg powietrza w kominie.

Rodzaje paliwa